Thứ ba, 28/05/2024 20:25:19

Cục Bưu điện Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT về mạng TSLCD

Sáng 19/3/2024 tại Hà Nội, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT ngày 25/12/2023 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 08/2023/QĐ-BTTTT ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
136/KH-BTTTT 16/01/2024

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

52/KH-CBĐTW 16/01/2024

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Cục Bưu điện Trung ương

19/2023/TT-BTTTT 25/12/2023

Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

08/2022/QĐ-TTg 05/04/2023

Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

897/KH-BTTTT 20/03/2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

114/QĐ-CBĐTW 10/02/2023

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương.

2472/QĐ-BTTTT 30/12/2022

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

FAQ-CBĐTW-3 02/08/2021

Nội dung giải đáp đề xuất, kiến nghị của Sở TT&TT tỉnh, thành phố

FAQ-CBĐTW-2

Giải đáp các khó khăn vướng mắc của bộ, ngành, địa phương.

FAQ-CBĐTW-1 05/07/2020

Tổng hợp các ý kiến trao đổi, hỏi đáp - Cục Bưu điện Trung ương